Vedlikehold

Meget viktig att hullet ved håndtaket på baktangen fylles med smøreolje to ganger i året for å forhindre friksjon og slitasje.

Ellers viktig att alle bevegelige metalldeler på fortang og baktang oljes in iblant.

Høvelbenker i høy kvalitet, stabile og holdbare