Produksjon

Hoffmann & Hammer, Hobelbank-fabrikation GmbH, Grünsfeld-Zimmern, Deutschland.

Bilder fra sløydsal

Høvelbenker i høy kvalitet, stabile og holdbare