Egil Slaatto

Egill Slaatto

Jeg har arbeidet som sløydlærer i snart 30 år og derfor vet jeg hvilken type høvelbenk du trenger i din sløydsal.

Jeg har arbeidet som sløydlærer i snart 30 år og derfor vet jeg hvilken type høvelbenk du trenger i din sløydsal.